Quyền lợi khi khách hàng sử dụng gói VIP, gói K+ và tài khoản miễn phí

GÓI VIP - CHỈ 98K/THÁNG

GÓI K+ - CHỈ 140K/THÁNG