Quyền lợi khi khách hàng sử dụng gói VIP, gói K+ và tài khoản miễn phí

Gói VIP - chỉ 98k/tháng