FPT PARTNER

Ứng dụng dành cho các đại lý đang kinh doanh sản phẩm FPT Play Box và các gói dịch vụ của FPT Play. Giúp đại lý có thể quản lý hàng hoá, đơn hàng và tra cứu thông tin đại lý một cách dễ dàng.

AVAILABLE NOW

FPT Partner Giúp Bạn Những Gì?

Bán Hàng Nhanh Hơn

Xử lý nhiều đơn hàng cùng một lúc, đơn hàng được lưu lại trong ứng dụng để đối chiếu nếu có sai sót

Quản Lý Kho Tốt Hơn

Kiểm soát số lượng hàng hóa trong kho, ngày nhập hàng, nhà cung cấp hàng hóa dễ dàng

Quản Lý Đại Lý Trong Hệ Thống Phân Phối

Lưu trữ không giới hạn thông tin của từng khách hàng và đơn hàng.

Quản Lý Bằng Điện Thoại

Cập nhật mọi đơn hàng, số lượng hàng hóa thu chi ngay trên điện thoại di động

Các Tính Năng Chính Của FPT Partner

Quản Lý Đơn Hàng

Tính năng kết nối giữa FPT Telecom, đại lý và giữa đại lý và kênh phân phối của mình. Giúp đại lý đặt hàng nhanh chóng và kiểm soát tồn kho thông qua việc mua hàng/bán hàng thông qua ứng dụng.

Quản Lý Đại Lý

Đối với các đại lý phân phối thì ứng dụng giúp thiết lập hệ thống phân phối của mình quản lý. Giúp dễ theo dõi thông tin đại lý, xử lý đơn hàng và theo dõi tồn kho nhanh chóng.

Quản Lý Hàng Hóa

Với tính năng này cho phép đại lý thiết lập giá bán lẻ và sĩ đề xuất với hệ thống kênh phân phối của mình và phân loại theo từng mã hàng sản phẩm/dịch vụ.